3 Selskap på én side

En del av PROTESEKOMPANIET AS

HJERTEKOMPANIET.no
En del av MEDISINKOMPANIET AS

Hoved oppdrag !

SALGSANSVARLIG FOR BIPLANAR 600S-FD G- Buen

I Norge – Danmark – Island – Færøyene

Biplanar gjennomlysning Biplanar 600S-FD (G-buen)

Bilder i to plan ( AP + LATERAL ) med kun et fottrykk

Nå med flat-panel detektor, lasersikte og WIFI overføring av bilder og stråledata

BIPLANAR 600S – FD

Medisinkompaniet

NYHET i NORGE !

Dokumentert behandling av Otitis media,

Non-invasiv behandling med meget gode resultater.

Et «verktøy» / Behandlingshjelpemiddel, for å trykkutjevne ved Mellomøre-betennelse.
(Autoinflation)

Dokumentert i doktoravhandling og flere studier av Professor Moniri.

8 av 10 barn unngår øredren-kirurgi med Narkose.

Se lenker:

https://www.monirimedical.com/

https://www.monirimedical.com/about-the-disease https://www.monirimedical.com/blog

Bestilles enkelt pr e-post fra MEDISINKOMPANIET AS . mail: post@protesekompaniet.no eller tlf +47-9752 6565

NYHET I 2023

Kunstige Ligament fra XIROS

Syntetiske Ligamenter fra XIROS

Bestilles fra Medisinkompaniet AS post@protesekompaniet.no

Polstringer til ROTEX Strekkbord-sko, bestilles fra Medisinkompaniet AS,
post@protesekompaniet.no / post@protesekompaniet.no

STREKKBORD ATTACHMENT

Hjertekompaniet.no

Hjertekompaniet.no

Utstyr til hjemmemåling / Egenmåling av kritiske verdier for din egen helse

EKG / BT / SPO2 ( O2 metning i blodet)

Produkter

MINI-EKG apparat. Kobles til mobil enhet

Mål ditt EKG i fred og ro når du føler ubehag eller på faste tider. Få en foreløpig vurdering opp mot normalverdier, eller send resultatene til din lege, etter avtale.

Blodtrykksapparat. Innebygget EKG målings enhet. Kobles til Mobil enhet. ta med resultatene til din lege

O2-Ring måler oxygenmetning i blodet kontinuerlig, sender resultat til mobil enhet, alarmer kan settes på forskjellig nivå.

Utstyr til hjemmemåling / Egenmåling av kritiske verdier for din egen helse

EKG / BT / SPO2 ( O2 metning i blodet)

www.hjertekompaniet.no