Hofteproteser

Revisjonsproteser – Primærproteser – Spesial implantat

FEMUR & ACETABULUM

-Revisjonsproteser fra

MRP REVISJONSPROTESE
MRS Revisjonskopp
36 valgfrie posisjoner med rotasjon / anteversjon

-Primærproteser fra