Knær

Kne artrodeser og kneproteser fra…

BPK keramisk kneprotese
Eneste Totalprotese i keramikk

eMP -medial pivot knee

…tilnærmet naturlig Kinematic… mer enn 20 års dokumentasjon