Ortopedi

  • Revisjon fra PETER BREHM
  • Primær hofteprotese fra MICROPORT med «NY» Tilgang; SUPERPATH !!
Profemur hofteprotese med Superpath tilgang
  • KNEARTRODESE fra Peter Brehm ( KAM )
  • Ceramic knee fra Peter Brehm. Det eneste Keramiske Totalkne
  • Medial Pivot primær fra Microport. Meget stabilt
  • Kramper til aksekorrigering fra MERETE GmbH
  • Flexible nagler til bruddbehandling

Her kommer stadig nye produkter

Link til hver leverandør ligger under leverandørfanen

 

Hofte proteser

Revisjonsproteser fra Peter Brehm GmbH

The Gold Standard I Tyskland  Peter Brehm Hjemmeside

Femur:  MRP Revisjonsprotese

     

Acetabulum: MRS Revisjonskopp fra Peter Brehm

Pasient-tilpasset Acetabulum

 

Primærproteser fra Microport

Profemur Gladiator femurprotese og Procotyl Acetabularkopp .

Settes inn med SUPERPATH operasjonsteknikk. SuperPath teknikk


Ortholox Cerclage fra Ortholog
Cerclage i Polyethylene UHMWPE m/titan låsemekanisme

Enkle instrumenter / Kan etterstrammes under prosedyren

Kneproteser

Revisjonsproteser

KAM Kneartrodese

fra Peter Brehm

Primærproteser
BPK Kneprotese i Keramikk

Den eneste totalprotese i keramikk

Primærproteser fra MICROPORT

eMp – medial Pivot Knee

Kneprotesen med tilnærmet naturlig Kinematic

 
 

BARNEORTOPEDI

Kramper fra Merete, Flexible og Rigide kramper. 
Enkel kirurgisk teknikk, K-Wire Guided

Gjennomlysning / Traumatologi

Optimaliser operasjonen

Traumebord med tilbehør

Fra CONDOR MedTec
Kompatibel med de fleste traumebord
Engangs hygienisk innlegg